POWRÓT

Zakończenie prac hydrotechnicznych

a obszarach oddziaływania Dolna Łasica i Kanał Zaborowski zakończyły się odbiory techniczne ostatnich prac hydrotechnicznych w projekcie Kampinoskie Bagna.

Są to m.in. dwa przetamowania ziemne, siedem progów piętrzących i dziewięć brodów z funkcją piętrzenia. Umocniono wloty i wyloty dwóch przepustów oraz przebudowano 16 rowów melioracyjnych uchodzących do Łasicy poprzez budowę przy ich ujściu przepustów z tzw. klapami zwrotnymi, powstrzymującymi odpływ wody z mokradeł. Wykonano także uzupełnienia odsypów brzegów kanału.

Prace zostały odebrane pod względem formalnym i są objęte pięcioletnią gwarancją. Są to ostatnie prace terenowe zrealizowane w ramach projektu Kampinoskie Bagna.

Obszar oddziaływania zrealizowanych prac obejmuje grunty znajdujące się w zarządzie Kampinoskiego Parku Narodowego, w tym działki wykupione podczas realizacji projektu.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacją prasową.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky