POWRÓT

Mamy to! Rusza nowy projekt: „Kampinoskie Bagna II”

Miło nam poinformować, że projekt „Kampinoskie Bagna” będzie miał swoją kontynuację. Po wielu staraniach udało się zdobyć finansowanie dla kolejnych działań których celem jest ochrona mokradeł Puszczy Kampinoskiej. Projekt realizowany jest pod nazwą „Kampinoskie Bagna II”, a jego realizacja potrwa do 2026 roku.

Projekt ma na celu poprawę stanu mokradeł wybranych fragmentów Puszczy Kampinoskiej, tych należących już do Skarbu Państwa. Dzięki budowie szeregu obiektów małej retencji, bagna tego obszaru w okresach suszy będą zatrzymywały więcej wody, a w okresach mokrych woda będzie płynąć nie tylko zrenaturyzowanymi kanałami ale także licznymi naturalnymi obniżeniami terenowymi na tym obszarze. 
Projekt nastawiony jest na ochronę licznych gatunków roślin i zwierząt związanych z mokradłami. Szczególną troską otoczone zostaną bardzo nieliczne w Europie, a zachowane jeszcze w Puszczy Kampinoskiej gatunki bezkręgowców w tym dwa gatunki motyli (modraszek telejus i czerwończyk nieparek), trzy gatunki ślimaków (poczwarówka jajowata, poczwarówka zwężona i zatoczek łamliwy) oraz ważka (zalotka większa). 
W ramach projektu zaplanowano między innymi budowę 15 progów na kanałach głównych Puszczy Kampinoskiej, stworzenie 35 oczek wodnych, unaturalnienie ponad 8000 metrów kanałów, odtworzenie ekstensywnej gospodarki rolnej na 108 ha łąk, zwalczanie gatunków inwazyjnych, namnażanie i wsiedlanie chronionych ślimaków i płazów, budowę platform gniazdowych dla bociana czarnego i ptaków drapieżnych itp. Zaplanowano także wykup 80 ha gruntów, monitoring przyrodniczy oraz działania komunikacyjne. 

Projekt będzie realizowany do czerwca 2026 roku, a jego budżet przekracza 5 mln euro które będą sfinansowane z funduszu LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych partnerów. Projekt jest koordynowany przez Kampinoski Park Narodowy, a w skład konsorcjum wchodzą także Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i fundacja REC Polska.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.


Kontakt:
Michał Miazga 
REC Polska 
mmiazga@rec.org
tel: 512225190

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky