POWRÓT

Ogłoszenie dialogu technicznego

Zapraszamy firmy specjalizujące się w przygotowywaniu inwestycji związanych z małą retencją do udziału w dialogu technicznym dotyczącym prac przygotowawczych polegających na opracowaniu koncepcji przestrzennej, projektów technicznych i uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na budowę obiektów małej retencji na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746. Szczegóły w załączeniu.

Dokumenty do pobrania:

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky