POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu

REC Polska zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy obiektów małej retencji – progów piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacją koryt, w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746. Termin składania ofert upływa 24.03.2021 (termin został zmieniony, patrz niżej). Dokumenty przetargowe znajdują się w załącznikach. Jest t powtórne ogłoszenie postępowania na realizację tego zadania. Poprzednie postępowanie zakończyło się bez wyboru wykonawcy.

Dodano 19.03.2021:
Informujemy, że termin składania ofert został przesunięty do 29.03.2021. Zmianie uległ także SIWZ oraz załącznik nr 8. Poniżej publikujemy te dokumenty oraz odpowiedzi na zadane dotychczas pytania:

Dodano 29.03.2021, o godz. 11.40:

Dodano 29.03.2021 o godz. 20.00:

Dodano 31.03.2021:

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky