Aktualności

Aktualności

W drugiej połowie października wykonano skaning laserowy metodą LiDAR ALS. Metoda ta umożliwi precyzyjne rozpoznanie hipsometryczne terenu i pozwoli na opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT). Dzięki technologii LiDAR dostarczone zostały… Więcej »

W dniu 9 maja 2014 roku weszła w życie wielostronna umowa partnerska pomiędzy KPN, ITP, SGGW i REC, dotycząca wspólnej realizacji projektu. Umowa ta pozwala partnerom na wydatkowanie środków w… Więcej »

W dniach 10-11 kwietnia projekt był wizytowany przez panią Martę Kaczyńską – monitora projektu z ramienia Komisji Europejskiej. Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie partnerów projektu, w czasie którego przedstawiono… Więcej »

Konferencja „Kampinoskie Bagna”

W dniach 24 – 25 marca 2014 została zorganizowana konferencja otwierająca projektu. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wysłuchali prelekcji dotyczących wyzwań ochrony mokradeł, uwarunkowań ich ochrony w KPN oraz planowanych… Więcej »

Rusza projekt poprawy stosunków wodnych w Puszczy Kampinoskiej

W dniu 24 marca 2014 roku Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego podpisał umowę z Funduszem LIFE+ na realizację projektu „KAMPINOSKIE BAGNA”. Projekt ma na celu poprawę stanu siedlisk mokradłowych, zatrzymanie sukcesji… Więcej »

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky